Urbanism
urbanism

PLANURI URBANISTICE ZONALE (P.U.Z.)

- conform GM 010 2000 - are caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localităţii din care face parte.
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi resticţii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată (P.U.Z.-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, în funcţie de fondurile disponibile).

PLANURI URBANISTICE DE DETALIU (P.U.D.)

- conform GM 009 2000 - are caracter de reglementare urbanistică având rolul de aprofundare a prevederilor din P.U.G. sau P.U.Z., corelate cu condiţionările din certificatul de urbanism (C.U.).
Prin P.U.D. se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcţiunea predominantă şi vecinătăţile imediate.
P.U.D.-ul se întocmeşte fie când acest lucru este prevăzut în Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.), fie atunci când, din diverse motive, regulamentul nu se poate aplica, anumite proprietăţi ale amplasamentului fiind diferite de cele propuse de R.L.U.

Conform legii, P.U.Z./P.U.D. este aprobat de Consiliul Local al oraşelor, comunelor sau sectoarelor, în cazul municipiului Bucureşti. P.U.Z./P.U.D.-urile nu pot fi aprobate fără avizul Comisiei Tehnice a primăriei sau, atunci când primăria nu are o comisie tehnică, de către comisia tehnică de urbanism a Consiliului Judeţean.